Log på

Vejledning

 

Herunder kan du se mere om centrale begreber i AquaSchool. 

 

Niveauer

Med udgangspunkt i de vejledninger der er til holdinddeling i bogen ”Moderne Svømning” og de vejledninger Dansk Svømmeunion tager udgangspunkt i på svømningens grunduddannelse er øvelserne i AquaSchool overordnet set inddelt i fire niveauer.

 

De fire niveauer eller holdinddelinger hedder det samme i såvel AquaSchool som i ”Moderne svømning”.

 

Holdinddelingerne er

 • Plask og leg – der primært henvender sig til børn i 4-6 års alderen
 • Begynder – der primært henvender sig til børn i 5-7 års alderen
 • Let øvede – der primært henvender sig til børn i 6-10 års alderen
 • Øvede – der primært henvender sig til børn i 7-12 års alderen

 

Ud over inddelingerne i de fire niveauer, så er det enkelte niveau igen inddelt i fire underniveauer. For eksempel er 

”Plask og leg” inddelt på følgende måde:

 • Plask og leg / Niveau 1
 • Plask og leg / Niveau 2
 • Plask og leg / Niveau 3
 • Plask og leg / Niveau 4

 

Det betyder at der også er progression i sværhedsgraden på øvelserne indenfor det enkelte niveau. Der er progression i fire niveauer på alle hold. Niveauinddelingen skal ses som det gennemsnitlige niveau man har i forhold til sin alder i forhold til færdigheder i vand. Der vil selvsagt være forskel fra barn til barn og derfor skal man kun se inddelingerne som overordnede guidelines i forbindelse med valg af øvelser og udfærdigelse af programmer i AquaSchool.

 

Hvis man vil have flere gode ideer til holdinddelinger og niveaufastsættelse vil vi opfordre til at man køber bogen ”Moderne svømning” via www.svoem.org.

 

Øvelser

Overordnet set arbejdes der med øvelser indenfor 13 forskellige fokus områder, der alle fremgår af siden øvelser. Øvelserne er progressivt opbygget gennem forløbet på de fire niveauer for øvelser i AquaSchool. De 13 forskellige fokus områder fordeler sig på følgende måde.

 • De fire stilarter, crawl, rygcrawl, brystsvømning og butterfly, refererer selvsagt til de fire stilarter og øvelser til indlæring af den enkelte stilart.
 • De fire sportslige sektioner, vandpolo, udspring, synkro og livredning er også repræsenteret med hver deres øvelses række i systemet.
 • De fire grundlæggende færdigheder, elementskift, balance, vejrtrækning og bevægelse har ligeledes hver deres særskilte udviklingstrin igennem de fire niveauer. Det der kendetegner indlæringen af de fire grundlæggende færdigheder er at man med udviklingen af disse skal blive i stand til at redde sig selv, det vil sige foretage selvredning under uensartede, uforudsete og vanskelige omstændigheder i og med vand.
 • Dertil kommer begrebet introduktion der viser øvelser til hvordan man for eksempel skal starte med at fortælle om regler i svømmehallen, hygiejne med mere, når man starter med et nyt hold i en ny sæson.

 

Programmer

programmer kan man udfærdige et eller flere lektioner til brug for undervisningen af en eller flere personer.

På første side i programmer skal man under begrebet navn indtaste navnet på sit program eller alle sine lektioner og målet med programmet eller med alle lektionsplaner.

 

Under grundindstillinger skal man vælge hvor mange perioder man ønsker at inddele sine lektioner i. Det kan for en svømmeklub for eksempel være i fire perioder á 8 lektioner, så man i alt laver lektioner til 32 lektioner på et år (læs en sæson).Her skal man også angive længden af en undervisningslektion. Ligeledes kan man her under mulige instruktører tilknytte instruktører til programmerne. Disse instruktører skal dog først være oprettet under mit vand.

 

I den nederste del af programmer på den første side skal man vælge niveau ud fra beskrivelsen beskrevet under niveauer. Ligeledes skal man vælge fokus områder ud fra beskrivelsen af disse under øvelser.

På næste side i programdelen kan man se alle sine lektioner enkeltvis ved for eksempel at klikke på lektion 1.

Man kan få udskrevet sine programmer som PDF i to formater. Det er henholdsvis ”Gem oversigt PDF” eller ”Gem detaljeret PDF”Gem oversigt PDF er med en kort beskrivelse af de enkelte øvelser, der fylder én side og den Gem detaljeret PDF er med en mere detaljeret beskrivelse øvelserne. Her på siden har man også muligheden for at autogenerere et undervisningsforløb ved at klikke på ”Lav lektioner automatisk”.

 

På næste niveau kan man tilføje fokus områder til den enkelte lektion. Det gør man med drag and drop ved at placere musen på et af fokus områderne i rækken til venstre i skærmbilledet eller på et af fokus områderne på selve lektionen. På den måde kan man fjerne eller tilføje fokusområderne. Samtidigt kan man tilføje øvelser til den enkelte lektion. Det gør man ved at klikke på øverst i højre hjørne på fokus området. Her får man tre muligheder der hedder redigerfjern eller luk. Hvis man vil redigere kommer man ind på siden, hvor man kan tilføje eller fjerne øvelser til den enkelte lektion. Det gør man ved at klikke i øvelsesrækken til venstre i skærmbilledet. Øvelserne er inddelt i grønne-gule og røde farver. De grønne har lavest sværhedsgrad, de gule har middel sværhedsgrad og de røde er de sværeste øvelser i forhold til det niveau man ønsket for holdet under niveau fastsættelse. Fjern betyder at man fjerner hele fokusområdet og luk betyder at man lukker vinduet.

I forbindelse med at man trykker rediger, får man også muligheden for at ændre fokus område øverst i venstre side af skærmbilledet. Ligeledes får man muligheden for at længde på øvelserne og hvor mange lektioner i træk man ønsker at bruge en evt. valgt øvelse.

Man kan ved hjælp af slette en øvelse, ved hjælp kan man flytte en øvelse før en anden og med kan man gøre det modsatte.

 

Mit vand

Mit vand er den enkelte instruktør og den enkelte klubs muligheder for at administrere Aquaschool i forhold til decentrale forhold, der gør sig gældende i den enkelte klub eller for den enkelte instruktør.

Man vil som instruktør kunne bruge mit vand til at gemme favorit øvelser som man for eksempel ofte bruger i sin undervisning. Man vil kunne oprette egne eller klubbens øvelser som ikke allerede er en del af systemet. Ligeledes vil man her få en genvej til mine programmer, der er stedet hvor du kan lagre dine tidligere programmer og sortere dem efter navn, dato for oprettelse, niveau med mere. Du vil ligeledes kunne oprette din egen profil under mit vand.

 

Som medlemsklub i Dansk Svømmeunion vil man kunne få forskellige bruger profiler der vil gøre at man vil kunne bruge AquaSchool til at styre undervisningen og instruktørerne i klubberne i forhold til det faglige indhold i undervisningen. Under indstillinger vil de enkelte medlemsklubber få adgang til at kunne oprette klubbens helt egen profil. For at få adgang til klubprofilerne skal man deltage i et af de klubudviklingsmøder, der vil blive afholdt i forbindelse med lanceringen af AquaSchool.

Hjælpevideoer

Se små videoer, der hjælper med de vigtigst funktioner i Aqua School her.

Log ind på AquaSchool
Glemt kodeord
   Ny bruger